Se alla

Kontakt

Vi vill gärna höra av dig

Liberalerna Boden

Kyrkgatan 53
961 64 Boden


boden@liberalerna.se

Detaljerad kontaktinformation om Boden

Liberalerna Stockholms läns kansli

Birgitta Rydell birgitta.rydell@liberalerna.se
Förbundssekreterare – 08 – 410 242 34

Ulrika Tellanderulrika.tellander@liberalerna.se
Organisationsansvarig – 08 – 410 242 17

Niklas Englundniklas.englund@liberalerna.se
Politisk sekreterare 08 – 410 242 06

Ebba Wistedtebba.wistedt@liberalerna.se
Utbildningsansvarig 08-242 210 19

Landstingskansliet

Jesper Svensson – jesper.svensson@sll.se
Kanslichef – 070-737 41 72
Landstingsstyrelsen, Arbetsutskottet, Ägarutskottet/LISAB, Fastighets- och investeringsberedningen, Landstingsrevisorerna

Rasmus Jonlund – rasmus.jonlund@sll.se
Presschef, stf kanslichef – 070-737 41 83
Press och kommunikation, Kommunalpolitiska rådet

Karin Elinder – karin.elinder@sll.se
Landstingsrådssekreterare – 070-737 37 25
Huvudsekreterare hälso- och sjukvårdsnämnden, Beredningen för akutsjukvård, Beredningen för vårdval

Lovisa Montinlovisa.montin@sll.se
Landstingsrådssekreterare, föräldraledig

Katarina Beech – katarina.beech@sll.se
Landstingsrådssekreterare – 070-737 74 61
Beredningen för barn, unga och förlossningsvård, Beredningen för barn, unga och förlossningsvård, Beredningen för äldre och multisjuka

Mårten Wallenström – marten.wallenstrom@sll.se
Landstingsrådssekreterare – 070-737 41 56
Beredningen för folkhälsa och psykiatri, Beredningen för tandvård, Sjukvårdsutskott och -styrelse Norr, Sjukvårdsutskott och -styrelse Stockholms stad och Ekerö, Sjukvårdsutskott och -styrelse Söder, Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, Patientnämnden

Sofia Könberg – sofia.konberg@sll.se
Landstingsrådssekreterare –  070-737 41 54
Innovationsberedningen, Forskningsberedningen, Beredningen för stora folksjukdomar

Patrik Lind – patrik.lind@sll.se
Landstingsrådssekreterare – 070-737 48 04
Trafiknämnden, Färdtjänstberedningen, Beredningen för sjötrafik, Beredningen för trafikplanering, Beredningen för utbyggd tunnelbana, Beredningen för äldre och multisjuka,
Tillväxt- och regionplanenämnden

Romina Pourmokhtari – romina.pourmokhtari@sll.se
Landstingsrådssekreterare – 070-737 41 55
Kulturnämnden, gruppsekreterare, assistent till landstingsråden, Sociala medier

Sigrid Rydell Johnson – sigrid.rydell-johnson@sll.se

Landstingsrådssekreterare – 070-951 43 43
Förfrågningar till Anna Starbrink, Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård, Personalutskottet, Miljöberedningen, Sociala medier


Kira Carpelan – kira.carpelan@sll.se
Assistent
Diarium

 

Förbundsstyrelsen Stockholms län

Anna-Lena Johansson, ordförande
Karin Karlsbro, första vice ordförande
Lotta Edholm, andra vice ordförande
Martin Andreasson
Richard Bengtsson
Anders Bergman
Monica Brohede Tellström
Malin Danielsson
Cecilia Elving
Christoffer Fagerberg
Daniel Forslund
Metin Hawsho
Lars Johansson
Björn Ljung
Martin Ängeby

Ersättare
Nikoletta Jozsa
Hans Ahlgren
Tobias Hammarberg
Inga Osbjer

Patrik Silverudd

Saga Bowallius

 

Valberedningen i Stockholms län

Anders Ekegren, ordförande – anders.ekegren@solna.se, 070 605 24 18
Ann-Katrin Åslund, vice ordförande – annkatrin.aslund@gmail.com
Hans Andersson – hans.andersson@norrtalje.se
Cem Delen- cem_delen@hotmail.com
Daniel Hedlund – daniel_hedlund@bredband.net
Bo Persson – bo.persson@hotmail.se
Moa Rasmusson – moa.rasmusson@sollentuna.se
Sara Svanström – svanstrom.sara@gmail.com
Karin Westerberg – karin.k.westerberg@gmail.com

Fler liberaler i Norrbottens län

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se